Lao động bình dương

top
Hotline: 0909685559 - 0937685559 - 0942685559

Đào tạo vận hành máy khoan cọc nhồi

02-03-2017
Đào tạo người lao động có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy khoan cọc nhồi trong thi công . • Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành thiết bị
 1. Mục tiêu đào tạo
  1. Mục tiêu chung .

Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo máy trục, tổ chức sản xuất và  an toàn lao động; vận hành máy thi công nền móng để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề Kỹ thuật Máy thi công nền móng
Tạo điều kiện nâng cao đời sống cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

 1. Mục tiêu đào tạo . Sau khi học xong khoá học
 • Kiến thức :
  • Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong và các cơ  cấu hoạt động của các loại Máy thi công nền móng
  • Có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở các loại Máy thi công nền móng
  • Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành máy thi công nền móng
 • Kỹ năng :
  •  Điều khiển thành thạo một số cần trục thông dụng. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
  • Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 • Thái độ :
  • Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất công nghiệp
  • Tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức dạy nghề
   1. Cơ hội việc làm :
 •  Đảm nhận làm nhân viên kỹ thuật hoặc công nhân vận hành các loại Máy thi công nền móng. Có thể tổ chức, điều hành hoạt động của một tổ, một nhóm thi công.
 • Tự kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến công tác kỹ thuật  thi công nền móng trong các công trình xây dựng, CTGT,…
 1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học :

-  Thời gian đào tạo : 3 Tháng

- Thời gian học tập : 13 Tuần

Trong đó :

- Ôn, kiểm tra kết thúc môn học và thi tốt nghiệp : 0.3 ( Tuần )

- Thời gian thực học tối thiểu : 435 Giờ ( 11.7 Tuần )

- Phân bổ thời gian thực học :

      + Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 435 giờ

      + Thời gian học lý thuyết : 163 giờ

      + Thời gian học thực hành : 272 giờ

 1. Chương trình đào tạo  ( Danh mục môn học )

Số TT

Tên Môn học

Thời gian ( Giờ )

Tổng số

Lý Thuyết

Thực hành

Số tuần

01

Cấu tạo động cơ

30

24

6

1.2

02

Cấu tạo chung máy thi công nền móng

30

24

6

1.2

03

Bảo Dưỡng và sửa chữa

30

24

6

1.2

04

Kỹ thuật máy thi công nền móng

30

24

6

1.2

05

Phương pháp thi công nền móng

15

12

3

0.6

 

Truyền động cơ khí

15

15

2

0.6

06

Tổ chức sản xuất

15

15

 

0.6

07

An toàn lao động

15

12

3

0.6

08

Luật giao thông đường bộ

15

15

2

0.6

09

Thực tập kỹ thuật máy khoan cọc nhồi

96

 

96

2

10

Thực tập kỹ thuật máy thi công nền móng tổng hợp

136

 

136

3

 

Ôn tập và thi tốt nghiệp

8

2

6

0.3

 

Tổng cộng

435

163

272

13

Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy

Số TT

Tên giáo trình

Nhà xuất bản

Ghi chú

01

Giáo trình Động cơ đốt trong

ĐH – GTVT

 

02

Giáo trình Máy trục vận chuyển

ĐH –GTVT

 

03

Giáo trình Máy xây dựng xếp dỡ

ĐH –GTVT

 

04

Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén

ĐH –GTVT

 

05

Kỹ thuật an toàn trong thiết kế , sử dụng và sửa chữa MXD.

ĐH –GTVT

 

06

Tài liệu vận hành máy thi công

Biên soạn

 

07

Cataloge của nhà sản xuất.

 

 

08

Sử dụng Máy Xây Dựng

ĐH –GTVT

 

09

Truyền động Máy Xây Dựng

ĐH –GTVT

 

10

Máy và thiết bị xây dựng

ĐH-GTVT

 

 

 

 


fanpage facebook

liên kết website

Liên kết website