Lao động bình dương

top
Hotline: 0909685559 - 0937685559 - 0942685559

Huấn luyện an toàn

16-03-2016
Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

- Pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động. Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 của Bộ Lao động TBXH quy định: Xem chi tiết...

Các chương trình huấn luyện an toàn :


fanpage facebook

liên kết website

Liên kết website