Lao động bình dương

top
Hotline: 0909685559 - 0937685559 - 0942685559

Thông báo các lớp học Kỹ thuật ATLĐ tập trung đợt 1 năm 2016

18-03-2016
Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII năm 2016 và nhằm nâng cao nhận thức cũng như hiểu rõ trách nhiệm của người cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp khi thực hiện công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động,
Thông báo các lớp học Kỹ thuật ATLĐ tập trung đợt 1 năm 2016

              Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII năm 2016 và nhằm nâng cao nhận thức cũng như hiểu rõ trách nhiệm của người cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp khi thực hiện công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động,

Trung tâm Kiểm định và Huấn Luyện Kỹ thuật An toàn Lao động TP trực thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP. HCM tổ chức các lớp học KTAT lao động tập trung đợt 1 năm 2016 (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm và thông tin liên hệ theo phần chi tiết đính kèm).

 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN

                 KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                            TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

              Số: 20/TB-TTKĐHL                                     

                                        THÔNG BÁO

                                  Mở các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Trung tâm

      Kính gửi: GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm được quy định tại Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 08/04/1993 và Quyết định số 1189/QĐ–UB ngày 01/03/1999 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ quyết định 06/2014/GCN ngày 01/04/2014 của Cục An Toàn Lao động cấp chứng nhận Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An Toàn Lao Động TP. HCM đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện;

- Căn cứ vào Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động;

- Căn cứ theo công văn số 208/ATLĐ-TTTTHL ngày 22/05/2014 của Cục An toàn Lao động ủy quyền cho Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An Toàn Lao Động TP. HCM tổ chức lớp đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn -vệ sinh lao động;

- Căn cứ tình hình tai nạn lao động xảy ra trong năm 2015 trên toàn quốc và tại Tp. Hồ Chí Minh, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tăng cao;

- Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các Doanh nghiệp, Đơn vị và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII năm 2016.

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động TP. HCM, thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP. HCM, tổ chức mở các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động cho các đối tượng bắt buộc phải được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm và thông tin liên hệ theo phụ lục đính kèm).

Trung tâm xin thông báo tới quý đơn vị, doanh nghiệp được biết để sớm sắp xếp đăng ký,có kế hoạch cho cán bộ quản lý và người lao động đi học theo quy định.

Ghi chúHiện nay có một số Công ty sử dụng tên giống hoặc gần giống với tên Trung tâm. Quý Công ty vui lòng lưu ý: Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động Tp.HCM - trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM - tại TP. HCM chỉ có 1 địa chỉ duy nhất số 153A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Số điện thoại: 08 38 402 699 - 08 35 140 223; Fax: 08 35 140 223. Trung tâm khôngchuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH. Mong quý Đơn vị, Doanh nghiệp xem xét kỹ để tránh bị nhầm lẫn.

Chào Trân trọng!

                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC        

 

 

                                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                TS. Nguyễn Ngọc Hải


Thông tin khác

fanpage facebook

liên kết website

Liên kết website