Lao động bình dương

top
Hotline: 0909685559 - 0937685559 - 0942685559

Chương trình khung huấn luyện nhóm 5

29-09-2017
Triển khai thực hiện hướng dẫn theo Nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Công văn 168/CV-TTHL - Cục ATLĐ V/v Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Dưới đây là nội dung chương trình khung huấn luyện nhóm 5:


fanpage facebook

liên kết website

Liên kết website