Lao động bình dương

top
Hotline: 0909685559 - 0937685559 - 0942685559

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Chương trình khung huấn luyện nhóm 5

Chương trình khung huấn luyện nhóm 5

29/09/2017

Triển khai thực hiện hướng dẫn theo Nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an...

Đọc tiếp

fanpage facebook

liên kết website

Liên kết website