Lao động bình dương

top
Hotline: 0909685559 - 0937685559 - 0942685559

Kiểm định cầu trục, cổng trục

18-03-2016
Danh mục các thiết bị được quy định trong Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

KIỂM ĐỊNH CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

 
 
Kiểm định Cầu trục, cổng trục

cau truc cau truc2

- Tải trọng dưới 3,0 tấn

700.000

- Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn

1.200.000

- Tải trọng trên 7,5 tấn đến 15 tấn

2.200.000

- Tải trọng trên 15 tấn đến 30 tấn

3.000.000

- Tải trọng trên 30 tấn đến 75 tấn

4.000.000

- Tải trọng từ 75 tấn đến 100 tấn

5.000.000

- Tải trọng trên 100 tấn

6.000.000


fanpage facebook

liên kết website

Liên kết website